> σύνθεση γραφείουΠαπαμιχαήλ Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός

Παπαμιχαήλ Αγλαία, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τζίρος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός

Δρόσος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Μπελούλη Ειρήνη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός